con số không
tính từ
1.かいむ 「皆無」​​
danh từ
2.かいむ 「皆無」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAIカイ
VÔ,MÔム、ブ