con sò lông
1.あかがい 「赤貝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
BỐIバイ