cơn sốt rét
danh từ
1.マラリヤねつ 「マラリヤ熱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHIỆTネツ