con suối nhỏ
câu, diễn đạt
1.たにがわ 「谷川」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUYÊNセン
CỐCコク