con suốt
danh từ
1.つむ 「錘」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUY,TRÚYスイ