con thú đội lốt người
câu, diễn đạt
1.にんめんじゅうしん 「人面獣心」 [NHÂN DIỆN THÚ TÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
DIỆNメン、ベン
NHÂNジン、ニン
THÚジュウ