con thuyền đen
danh từ
1.くろふね 「黒船」 [HẮC THUYỀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
THUYỀNセン