con thuyền nhỏ
danh từ
1.こぶね 「小舟」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂUショウ
CHU,CHÂUシュウ