con tôm càng
1.くるまえび 「車えび」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XAシャ