con trai thứ
danh từ
1.じなん 「次男」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NAMダン、ナン
THỨジ、シ