còn trẻ con
câu, diễn đạt
1.にゅうしゅう 「乳臭」 [NHŨ XÚ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シュウ
NHŨニュウ