côn trùng có hại
câu, diễn đạt
1.がいちゅう 「害虫」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ côn trùng có hại

1. diệt trừ côn trùng có hại
害虫を駆除する

Kanji liên quan

TRÙNGチュウ、キ
HẠIガイ