con Tướng
danh từ
1.ぎょく 「玉」 [NGỌC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGỌCギョク