con vật cưng
câu, diễn đạt
1.あいがんどうぶつ 「愛玩動物」 [ÁI NGOẠN ĐỘNG VẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
ĐỘNGドウ
ÁIアイ
NGOẠNガン