con voi
1.ぞう 「像」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯỢNGゾウ