con yêu
1.ちょうじ 「寵児」 [SỦNG NHI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHIジ、ニ、ゲイ、-っこ
SỦNGチョウ