công an
danh từ
1.こうあん 「公安」​​
2.けいさつ 「警察」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
CẢNHケイ
ANアン
SÁTサツ