công an mật
danh từ
1.ひみつけいさつ 「秘密警察」 [BÍ MẬT CẢNH SÁT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẢNHケイ
MẬTミツ
SÁTサツ