công bố chính thức của hoàng đế
câu, diễn đạt
1.たいしょう 「大詔」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
CHIẾUショウ