công cuộc
1.じぎょう 「事業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
SỰジ、ズ