công dân danh dự
câu, diễn đạt
1.めいよしみん 「名誉市民」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
THỊ
DỰ
DÂNミン