cổng đỏ
danh từ
1.あかもん 「赤門」 [XÍCH MÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cổng đỏ

1. "Cái gì? Đây là cổng đỏ ở trường Đại học Tokyo sao? Tôi cứ nghĩ nó to hơn thế nhiều."
なーんだ、これが赤門?もっと大きいのかと思ってたよ。

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
MÔNモン