công hầu
danh từ
1.こうこう 「公侯」 [CÔNG HẦU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẦUコウ
CÔNGコウ、ク