công hội
danh từ
1.こうかい 「公会」 [CÔNG HỘI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
CÔNGコウ、ク