công lao nhiều năm công tác
câu, diễn đạt
1.ねんこう 「年功」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
CÔNGコウ、ク