cổng lớn
danh từ
1.おおもん 「大門」 [ĐẠI MÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
MÔNモン