công nghệ
danh từ
1.テク​​
2.テクノロジー​​

Thảo luận, đóng góp