công nghiệp gốm
câu, diễn đạt
1.ようぎょう 「窯業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
DIÊUヨウ