công nghiệp sản xuất thép
câu, diễn đạt
1.せいこうぎょう 「製鋼業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
NGHIỆPギョウ、ゴウ
CƯƠNGコウ