công nhận là
động từ
1.みなす 「見なす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン