công nhân xếp hàng
1.つみこみひと 「積み込み人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
TÍCHセキ
NHÂNジン、ニン