công phá
động từ
1.ぬく 「抜く」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ công phá

1. công phá dinh lũy của địch
敵の城を抜く

Kanji liên quan

BẠTバツ、ハツ、ハイ