cổng phía Đông
danh từ
1.とうもん 「東門」 [ĐÔNG MÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÔNGトウ
MÔNモン