công phu
danh từ
1.くふう 「工夫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHUフ、フウ、ブ
CÔNGコウ、ク、グ