công sự
1.こうじ 「工事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク、グ
SỰジ、ズ