công-ten -nơ đường hàng không
1.こうくうこんてなー 「航空コンテナー」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
HÀNGコウ