cổng thành
danh từ
1.じょうもん 「城門」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHジョウ
MÔNモン