công trình kiến trúc
câu, diễn đạt
1.たてもの 「建物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
KIẾNケン、コン