công tử
danh từ
1.こうし 「公子」 [CÔNG TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
CÔNGコウ、ク