công ty bến cảng
1.ふとうがいしゃ 「不当会社」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
ĐƯƠNGトウ
BẤTフ、ブ
シャ