công ty cấp vốn
1.とうしがいしゃ 「投資会社」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
シャ
ĐẦUトウ