công ty của chúng tôi
câu, diễn đạt
1.へいしゃ 「弊社」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ công ty của chúng tôi

1. Công ty của chúng tôi thường xuyên đào tạo cho cán bộ công nhân viên.
弊社では常に従業員に教育を施しております。
2. Công ty của chúng tôi mong có được quyết định sớm nên chúng tôi rất lấy làm vui mừng nếu nhận được hồi đáp sớm.
弊社では早急に決定を下したいと考えておりますので早めにお返事を頂ければ幸いです。

Kanji liên quan

TỆヘイ
シャ