Công ty Đầu tư và Tín thác Quốc tế Trung Quốc
câu, diễn đạt
1.ちゅうごくこくさいしんたくとうしこうし 「中国国際信託投資公司」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
QUỐCコク
TƯ,TY
TẾサイ
CÔNGコウ、ク
ĐẦUトウ
TÍNシン
THÁCタク