công ty thương mại
câu, diễn đạt
1.しょうしゃ 「商社」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯƠNGショウ
シャ