công ty tư vấn
câu, diễn đạt
1.しもんきかん 「諮問機関」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẤNモン
CƠ,KY
QUANカン
TY