công ty ủy thác
1.しんたくがいしゃ 「信託会社」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
シャ
TÍNシン
THÁCタク