Công ước về Loại bỏ Mọi hình thức Phân biệt đối với Phụ nữ
câu, diễn đạt
1.じょせいさべつてっぱいいいんかい 「女性差別撤廃委員会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỮジョ、ニョ、ニョウ
HỘIカイ、エ
VIÊNイン
TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
SAI
PHẾハイ
BIỆTベツ
ỦY
TRIỆTテツ