công văn
danh từ
1.しょかん 「書簡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢNカン
THƯショ