cổng vào lầu các
câu, diễn đạt
1.ろうもん 「楼門」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÔNモン
LÂUロウ