công việc cực nhọc
câu, diễn đạt
1.しんく 「辛苦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂNシン
KHỔ